Tugi ja koolitused

  • IT lahendus on keeruline.
  • Tarkvara ei kasutata efektiivselt.
  • Tarkvara vajab kasutajatuge.

IT lahenduste kasutamine toob tulu kui neid oskuslikult rakendatakse. Selleks peavad kasutajad olema pädevad.
Aitame tehnilise toe sisseviimisel kui ka järelkoolitustega.

Uue tarkvara kasutusele võtmisel on elulise tähtsusega ja õnnestumise aluseks kasutajate koolitus ja tehniline tugi nendele.
Viime läbi koolitusi nii tööandja juures kohapeal kui ka arvutiklassides.

Pakume abi õppematerjalide koostamisel ja õppe läbiviimisel.
Hea ettevalmistus tagab õnnestunud tulemuse.

Küsi koolitust.